eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wiadomości Historyczne

KLUCZ DO EPOKI
JULIUSZ JĘDRZEJCZAK - POLSKA DYPLOMACJA
– TRUDNE POCZĄTKI. FORMOWANIE SIĘ
POLSKIEGO APARATU DYPLOMATYCZNEGO
U ZARANIA I W PIERWSZYCH DNIACH NIEPODLEGŁOŚCI
MATEUSZ HÜBNER - STANISŁAW ESTREICHER
I JEGO AUTORSKA KONCEPCJA WALKI Z „PARTYJNICTWEM”

PANTEON OJCZYSTY
PIOTR HAPANOWICZ - GENERAŁ ZYGMUNT
ZIELIŃSKI – ZAPOMNIANY BOHATER WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ
STANISŁAW ZAJĄC - BRACIA FILIPOWICZOWIE
– ŻYJĄC DLA NIEPODLEGŁEJ

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE
MACIEJ FIC - ODŁOŻONA NIEPODLEGŁOŚĆ
EWELINA MARIA KOSTRZEWSKA - KURS NA
NIEPODLEGŁOŚĆ. KOBIETY W WALCE O POLSKĘ
ILONA ZALESKA - UMOWNY 11 LISTOPADA

WOS W TEORII I PRAKTYCE
HUBERT MAZUR, AGNIESZKA ROSA -
EDUKACYJNA I POPULARYZATORSKA OFERTA
ARCHIWÓW W STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
OLGA JASIONEK - „WIEŻA PAMIĘCI” – NA
ROCZNICĘ ŚWIĘTA ZJEDNOCZENIA WOJSKA POLSKIEGO

- REKOMENDACJE
TOMASZ SIŃCZAK - PARTENON ZNANY I NIEZNANY
ŁUKASZ WRÓBEL - „KRZYCZĄC: POLSKA!
NIEPODLEGŁA 1918”

Pobierz Pobierz