eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wiadomości Historyczne

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI
EWA DANOWSKA - SZKOŁA ROZUMNYCH
OBYWATELI – GIMNAZJUM WOŁYŃSKIE W KRZEMIEŃCU (1805–1831)

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE
WADIM ZADUNAJSKI - UKRAIŃSKIE FORMACJE
KOZACKIE NA PÓŁNOCNYM KAUKAZIE (1792–1917)

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII
MIKOŁAJ TOMASZEWSKI - KARAIMI
I JASYR, CZYLI O WYKUPIE JEŃCÓW Z NIEWOLI TATARSKIEJ
MARIUSZ SAWICKI - BÓG, CHRZEŚCIJAŃSTWO
I ŚMIERĆ W PRAWIE MAGDEBURSKIM OPRACOWANYM PRZEZ BARTŁOMIEJA GROICKIEGO

WOS W TEORII I PRAKTYCE
MICHAŁ DAHL - JAPOŃSKIE SIŁY SAMOOBRONY. UŚPIONA POTĘGA
AGNIESZKA ZIELIŃSKA - ŚMIERĆ W DEMOGRAFICZNYM ZWIERCIADLE
ANNA ZGLIŃSKA - JAK UCZYĆ KREATYWNIE O AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ?

FORUM EDUKACYJNE
AGNIESZKA WIECZOREK - CZASY SASKIE – INNE SPOJRZENIE. MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE
PROJEKTU „PAŁAC JEDNEGO KRÓLA, DWÓCH PAŃSTW I DWÓCH KULTUR”
KOMISJA DYDAKTYCZNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO WOBEC
PROJEKTÓW NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ HISTORII (2016–2017)
WANDA KRÓLIKOWSKA - REFLEKSJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII
NA MARGINESIE ARTYKUŁU MARII JADCZAK
DANUTA KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA - EDUKACJA REGIONALNA WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ. KOMENTARZ DO NAJNOWSZEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2017 R.

Pobierz Pobierz