eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wiadomości Historyczne

KLUCZ DO EPOKI
ALICJA BARTNICKA - ŻYDZI URATOWANI ZA
PIĘĆ DWUNASTA. PERTRAKTACJE HEINRICHA
HIMMLERA I FELIXA KERSTENA Z ALIANTAMI
O LOS WIĘŹNIÓW OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH
W PRZEDDZIEŃ ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
JUSTYNA GAŁUSZKA - „PRZEŻYLIŚMY AUSCHWITZ” – SPOTKANIA ZE ŚWIADKAMI
HISTORII W EDUKACJI HISTORYCZNEJ

-- RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE
NATALIA OLSZEWSKA - TRZECIA WŁADZA
W OBRONIE MARSZAŁKA. KARNOPRAWNA
OCHRONA IMIENIA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W II RP
MACIEJ JAN MAZURKIEWICZ - AD VOCEM
TAK ZWANEJ ZBRODNI POMORSKIEJ 1939

-- WOS W TEORII I PRAKTYCE
ANNA GOŁĘBIOWSKA - KIM POWINIEN BYĆ
DOBRY NAUCZYCIEL PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE?
MARCIN LIPNICKI - „HISTORYCZNOSPOŁECZNY” LEKSYKON

-- FORUM EDUKACYJNE
MARIA JADCZAK - TRUDNA SZTUKA PISANA
ESEJU – WYPRACOWANIA NA MATURZE
ROZSZERZONEJ Z HISTORII

-- WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII
KATARZYNA KURAS - DWORZANIN IDEALNY
CZY NĘDZNY POCHLEBCA?
O KARIERZE DWORSKIEJ W ŚREDNIOWIECZU
I NOWOŻYTNOŚCI

-- PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI
OLGA ŚWIERKOT - BAROKOWA ESTETYKA
REZYDENCJI LUBOMIRSKICH LINII RZESZOWSKIEJ

-- REKOMENDACJE
ŁUKASZ WRÓBEL - THE GREAT WAR –
WIELKA WOJNA - CRASH COURSE WORLD
HISTORY - PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI
I POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO

Pobierz Pobierz