eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Fizyka w Szkole

O PRZEMYŚLE I TRZĘSIENIACH ZIEMI - ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI
TRZĘSIENIA ZIEMI ZACZYNAJĄ SIĘ POJAWIAĆ TAM, GDZIE NIKT ICH SIĘ NIE SPODZIEWA.
SĄ ONE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA. NIEKTÓRE Z NICH SĄ ZNANE PRAKTYCZNIE
OD WIEKÓW. NOSIŁY KIEDYŚ NAZWĘ SZKÓD GÓRNICZYCH. SĄ ONE ZWIĄZANE
Z WYDOBYWANIEM SUROWCÓW Z WNĘTRZA ZIEMI. OCZYWIŚCIE TEGO TYPU ZJAWISKA
NIE ZNIKNĘŁY, ALE POJAWIŁY SIĘ TEŻ NOWE.

FIZYKA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO
ULTRAZIMNE ATOMY OD KUCHNI - MARIUSZ ZAWADZKI
OGRODNICTWO W MIKROŚWIECIE - JAKUB WAWRZYNIAK, KATARZYNA SIUZDAK
PARADOKSY SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI. CZĘŚĆ III - JERZY KURZYK

Z NASZYCH LEKCJI
DZISIAJ KLASÓWKA Z... - ALICJA SZYMAŃSKA
INTEGROWANIE METOD FIZYKI I MATEMATYKI - ANDRZEJ SOKOŁOWSKI
JAKKOLWIEK POLSKA DYDAKTYKA FIZYKI NIE DOKUMENTUJE
PRAC W KIERUNKU WIĘKSZEGO ZASTOSOWANIA
MATEMATYKI NA LEKCJACH FIZYKI, WYDAJE
SIĘ, ŻE ZACHĘCANIE DO PODEJMOWANIA TAKOWYCH PRÓB I WCIELANIE W ŻYCIE
DOBRYCH ROZWIĄZAŃ MOŻE MIEĆ POZYTYWNY WPŁYW NIE TYLKO NA ROZUMIENIE
FIZYKI, ALE RÓWNIEŻ NA ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW FIZYKĄ I MATEMATYKĄ.
PARADOKSY W ZADANIACH Z FIZYKI - CZESŁAW SUROWIEC
PROSTA METODA SZACOWANIA ODLEGŁOŚCI OD KSIĘŻYCA - ROMAN BOCHANYSZ, LUDWIK LEHMAN

ASTRONOMIA DLA KAŻDEGO
SŁOŃCE – NASZA DZIENNA GWIAZDA CZ. 2 - MARCIN WESOŁOWSKI, PIOTR GRONKOWSKI
GŁÓWNYM ZADANIEM DLA ASTRONOMÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ STRUKTURĄ WEWNĘTRZNĄ GWIAZD JEST
ZBUDOWANIE MODELU STRUKTURY WNĘTRZ GWIAZDOWYCH,
KTÓRY UWZGLĘDNIAŁBY WYJAŚNIENIE
I ODTWORZENIE ZJAWISK FIZYKO-CHEMICZNYCH
ZACHODZĄCYCH W ICH WNĘTRZU.
KOLONIZACJA MARSA. NOWY ROZDZIAŁ W HISTORII CZŁOWIEKA? - ANNA JANECZEK

Pobierz Pobierz