eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

HENRYK KAŁAFUT – KAPELNÍK NIŽNOLAPŠANSKEJ DYCHOVEJ HUDBY
DETSKÉ NOVINY
V RÁMCI PRÁZDNINOVÝCH DIELNÍ SA V SLOVENSKOM DOME V KACVÍNE
KONAL PRE TAMOJŠIE DETI TÝŽDŇOVÝ PROGRAM PROJEKTU S NÁZVOM DETSKÉ
NOVINY. DETI PRACOVALI NA TVORBE NOVÍN POD OKOM SKÚSENEJ ŠKOLITEĽKY
MONIKY NECPALOVEJ ZO SLOVENSKA. BOLA TO ZÁROVEŇ PRAKTICKÁ
ŠKOLA SLOVENSKÉHO JAZYKA.
ZHODNOTENIE ČINNOSTI SPOLKU A VYHLIADKY DO BUDÚCNOSTI
50 ROKOV KRAKOVSKEJ SLOVAKISTIKY
HORČIČNÉ ZRNKO
POLSTOROČIE SPOLOČNEJ CESTY ŽIVOTOM
ARCHITEKTONICKÁ ČINNOSŤ ORAVSKÉHO
KOMPOSESORÁTU NA SEVEROVÝCHODNEJ ORAVE IV.
KRAJANOV SPOJILA LETNÁ ŠKOLA CHOREOGRAFIE
ĽUDOVÉHO TANCA NA ZAMAGURÍ
KRÁSY ZAMAGURIA UČARILI KRAJANOM – FOLKLORISTOM, ÚČASTNÍKOM
X. ROČNÍKA ŠKOLY CHOREOGRAFIE ĽUDOVÉHO TANCA, KTORÍ V KRÁSNOM PRÍRODNOM
PROSTREDÍ SPOZNÁVALI ĽUDOVÉ TANCE TOHTO REGIÓNU. SPOJILA
ICH NIELEN LÁSKA K SLOVENSKÉMU FOLKLÓRU, ALE AJ JAZYKU A DEDIČSTVU PREDKOV.
KRÁTKO Z ORAVY A SPIŠA
CENY ZO SÚŤAŽE LUDWIKA KORKOŠA ODOVZDANÉ
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA VO VYŠNÝCH LAPŠOCH
PRVÝM PODUJATÍM V RÁMCI XXVI. ROČNÍKA DNÍ SLOVENSKEJ KULTÚRY
V MALOPOĽSKU BOLA SÚŤAŽ V PREDNESE SLOVENSKEJ POÉZIE A PRÓZY
FRANTIŠKA KOLKOVIČA VO VYŠNÝCH LAPŠOCH, KTOREJ ORGANIZÁTOROM BOL
SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU. KRÁSU SLOVENSKÉHO SLOVA ZDÔRAZNILI ŽIACI
POČAS RECITÁCIÍ BÁSNICKÝCH I PROZAICKÝCH DIEL ZNÁMYCH SLOVENSKÝCH
SPISOVATEĽOV. VIAC INFORMÁCIÍ O TOMTO PEKNOM PODUJATÍ NÁJDETE
V ČLÁNKU.
Z DIANIA NA SLOVENSKU
POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
SPOZNAJTE SLOVENSKÉ MESTÁ – BRATISLAVA
TENTO ROK OSLAVUJE STOROČNICU
VEĽKÁ SÚŤAŽ RIADITEĽA SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU
VO VARŠAVE JUDR. ADRIÁNA KROMKU O LÍSTKY
DO THERMAL PARKU VRBOV
AKTIVITY SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VO VARŠAVE