eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

PREKVAPENIA PRE MAMIČKY NA DEŇ MATIEK
ODMENY V RUKÁCH VÍŤAZOV
ZÁBAVNÁ SLOVENČINA
ŠKOLENIA PRE UČITEĽOV SLOVENSKÉHO JAZYKA V POĽSKU SÚ DLHODOBO
ORGANIZOVANÉ SPOLKOM SLOVÁKOV V POĽSKU V SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUM A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY. MEDZI
UČITEĽMI SI ZÍSKALO PEVNÉ POSTAVENIE A MAJÚ ZÁUJEM O ZDOKONAĽOVANIE
METÓD I PODPORU SVOJHO ODBORNÉHO RASTU TAKÝMTO SPÔSOBOM.
VIAC INFORMÁCIÍ O POSLEDNOM ŠKOLENÍ NÁJDETE V NAŠOM ČLÁNKU.
NIŽNOLAPŠANSKÁ DYCHOVKA PÝCHOU OBCE
DYCHOVÁ HUDBA V NIŽNÝCH LAPŠOCH MÁ DLHÚ TRADÍCIU A VŽDY SA JEJ
VENOVALI ĽUDIA, PRE KTORÝCH TO BOLA SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ. O JEJ ÚSPECHOCH
A BUDÚCICH PLÁNOCH SME SA POROZPRÁVALI S KAPELNÍKOM HENRYKOM
KAŁAFUTOM.
HORČIČNÉ ZRNKO
SPOMIENKY NA MLADOSŤ MANŽELOV Z ČIERNEJ HORY
ARCHITEKTONICKÁ ČINNOSŤ ORAVSKÉHO
KOMPOSESORÁTU NA SEVEROVÝCHODNEJ ORAVE III.
FS HAJDUKY V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
AUGUSTÍN ANDRAŠÁK V SPOMIENKACH RODINY
KRÁTKO Z ORAVY A SPIŠA
CYKLISTIKA MÓDOU
POZNAJ SLOVENSKO – VLASŤ SVOJICH PREDKOV
VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O SLOVENSKU JE PERIODICKY ORGANIZOVANÁ
SPOLKOM SLOVÁKOV V POĽSKU PRE ŽIAKOV NAVŠTEVUJÚCICH VYUČOVANIE
SLOVENSKÉHO JAZYKA NA ŠKOLÁCH NA SPIŠI I ORAVE. IDE NIELEN O DOBRÚ
ZÁBAVU A VÝMENU SKÚSENOSTÍ Z VYUČOVANIA, ALE AJ MOŽNOSŤ SPOZNAŤ
INÝCH ŽIAKOV, KTORÍ SA UČIA SLOVENČINU A SÚ V SPOJENÍ SO SLOVENSKÝMI
AKTUALITAMI. VECNÉ CENY, KTORÉ ŽIACI ZÍSKALI V SÚŤAŽI, SÚ ODMENOU
ZA ICH ÚSILIE A CHUŤ DO PRÁCE NA VYUČOVANÍ. VIAC INFORMÁCIÍ O SÚŤAŽI
NÁJDETE V NAŠOM ČLÁNKU.
Z DIANIA NA SLOVENSKU
POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O MESTE LEVOČA
VEĽKÁ SÚŤAŽ RIADITEĽA SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU
VO VARŠAVE JUDR. ADRIÁNA KROMKU O LÍSTKY
DO THERMAL PARKU VRBOV
AKTIVITY SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VO VARŠAVE