eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

VYZNAMENANIE PRE UČITEĽKU ANNU KRIŠTOFEKOVÚ
JE NÁM POTEŠENÍM I CŤOU ZAGRATULOVAŤ KRAJANKE UČITEĽKE ANNE
KRIŠTOFEKOVEJ Z KREMPÁCH, KTORÁ BOLA 26. MARCA 2019 SLÁVNOSTNE
VYZNAMENANÁ MINISTERSTKOU ŠKOLSTVA, VÝSKUMU, VEDY A ŠPORTU SLOVENSKEJ
REPUBLIKY VEĽKOU MEDAILOU SV. GORAZDA ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS
PRE SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO V POĽSKU AKO UČITEĽKA, AUTORKA UČEBNÍC A CVIČEBNÍC.
ŠESŤDESIATPÄŤ ROKOV SPOLU
NAŠI ZASLÚŽILÍ KRAJANIA KATARÍNA A JÁN MOLITORISOVCI Z KACVÍNA
OSLÁVILI KRÁSNE 65. VÝROČIE SOBÁŠA, V KTOROM SA ZRKADLÍ ICH SPOLOČNÉ
ÚSILIE A NÁMAHA BYŤ SPOLU V ZDRAVÍ I V CHOROBE, V RADOSTI I TÝCH
ŤAŽŠÍCH CHVÍĽACH ŽIVOTA. SVOJE SPOLOČNÉ JUBILEUM OSLÁVILI OBKLOPENÍ
RODINOU A PRIATEĽMI.
ZDOBENIE KRASLÍC A KVETNÁ NEDEĽA V PODSRNÍ
KRÁSA PREDVEĽKONOČNÝCH PRÍPRAV A OBRADOV SPOJENÝCH S OČAKÁVANÝM
NA SVIATKY RADOSTNÉHO ZMŔTVYCHVSTANIA KRISTA MÁ SVOJU TRADÍCIU
V ORAVSKEJ OBCI PODSRNIE. TRADÍCIU ZDOBENIA KRASLÍC NIELEN TÝCH
TRADIČNÝCH, ALE AJ TÝCH MODERNEJŠÍCH UDRŽUJE ZDRUŽENIE MIESTNYCH
GAZDINIEK. VIAC SA DOČÍTATE V NAŠOM ČLÁNKU.
GMINA VEĽKÁ LIPNICA S NOVÝM VEDENÍM
HORČIČNÉ ZRNKO
15. ROZHLASOVÁ PÚŤ RÁDIA LUMEN DO KRAKOVA
ARCHITEKTONICKÁ ČINNOSŤ ORAVSKÉHO
KOMPOSESORÁTU NA SEVEROVÝCHODNEJ ORAVE II.
EURÓPA PRE OBČANOV S ÚČASŤOU FS DOLINA
KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
Z OBECNÉHO DIANIA V NEDECI ZÁMKU
POKUŠENIE DUŠE
POSLEDNÝ APRÍLOVÝ PIATOK ZAVÍTALA DO KRAKOVA JAR. TEPLÉ SLNEČNÉ
LÚČE SA LENIVO OBTIERALI O KVETY ROZKVITNUTÝCH STROMOV, KTORÉ IM
ODPOVEDALI SLADKASTOU VÔŇOU ŠÍRIACOU SA ULICAMI BÝVALÉHO KRÁĽOVSKÉHO
MESTA. VÔŇA JARI SA VOTRELA I DO GALÉRIE SLOVENSKÉHO UMENIA,
KDE SA ROZPLYNULA V ŽIVOTNEJ ESENCII POZITÍVNE REZONUJÚCICH OBRAZOV,
OČARUJÚCICH ZMYSLY NÁVŠTEVNÍKOV, KTORÍ PRIŠLI NA VERNISÁŽ NAJNOVŠEJ
VÝSTAVY POD PRÍZNAČNÝM NÁZVOM POKUŠENIE DUŠE.
Z DIANIA NA SLOVENSKU
POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
TAJOMNÁ NEZNÁMA, ALEBO PREČO DO LEVOČE CHODÍ POL MILIÓNA PÚTNIKOV
VEĽKÁ SÚŤAŽ RIADITEĽA SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU
VO VARŠAVE JUDR. ADRIÁNA KROMKU O LÍSTKY
DO THERMAL PARKU VRBOV
AKTIVITY SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VO VARŠAVE