eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

-> JUBILEM PREDSEDU SPOLKU SLOVÁKOV V POĽSKU PROFESORA JOZEFA ČONGVU
-> V KRUHU JURGOVSKÝCH TRADÍCIÍ I FOLKLÓRU
-> IN MEMORIAM JERZY MICHAŁ BOŻYK
ZNÁMY KRAKOVSKÝ DŽEZMEN JUREK BOŻYK, AKO SME MU VŠETCI
HOVORIEVALI BOL VEĽKÝM PRIATEĽOM SLOVÁKOV A DLHOROČNÝM AKTÍVNYM
ČLENOM SPOLKU SLOVÁKOV V POĽSKU. JEHO ŽIVOT ZHASOL A HUDBA
UTÍCHLA V SOBOTU 16. FEBRUÁRA 2019, KEĎ SME DOSTALI SPRÁVU O JEHO
ODCHODE DO VEČNOSTI. SPOMÍNAME NA JEHO ŽIVOTNÚ PÚŤ.
-> HORČIČNÉ ZRNKO
-> PLATINOVÁ SVADBA V NEDECI
KRÁSNE 70. VÝROČIE MANŽELSTVA OSLÁVILI KRAJANIA VALENT A MÁRIA
OLEJARČÍKOVCI Z NEDECE, KTORÍ SA S NAMI PODELILI O SVOJE ŽIVOTNÉ
OSUDY. TAKÉTO MANŽELSKÉ JUBILEUM JE VÝNIMOČNÉ. VALENT JE NAJSTARŠÍM
HASIČOM V OBCI A PRETO GRATULOVALI JUBILANTOM AJ ZÁSTUPCOVIA
NEDECKÝCH HASIČOV. VIAC INFORMÁCIÍ PRINÁŠAME V ČLÁNKU.
-> PRIPOMENIEME SI V ROKU 2019 III.
-> KRÁTKO Z ORAVY A SPIŠA
-> ZÁBAVA I VZDELÁVANIE V SLOVENSKOM DOME V PODVLKU
VO FEBRUÁRI SA V SLOVENSKOM DOME V PODVLKU DIALI ZAUJÍMAVÉ
VECI. OKREM CYKLICKÝCH STRETNUTÍ, KTORÉ SA KONAJÚ KAŽDÝ TÝŽDEŇ, PRIPRAVILA
JEHO VEDÚCA BOŽENA BRYJOVÁ AJ NIEKOĽKO ZÁBAVNÝCH PODUJATÍ,
PRIČOM SA BRÁNY NÁŠHO DOMU OTVORILI TIEŽ PRE ZÁBAVNO-VZDELÁVACIE
AKTIVITY PRE DETI Z VIACERÝCH ORAVSKÝCH OBCÍ.
-> ZDRUŽENIE MIESTNYCH GAZDINIEK VO VEĽKEJ LIPNICI
-> PREDSEDA ÚSŽZ JÁN VARŠO MEDZI KRAJANMI
-> FAŠIANGY-OSTATKI 2019
PREHLIADKA SPIŠSKÉHO, ORAVSKÉHO, SLOVENSKÉHO FOLKLÓRU SA KONALA
POSLEDNÝ FEBRUÁROVÝ VÍKEND V PRIESTOROCH KULTÚRNEHO DOMU
V KREMPACHOCH. ZHROMAŽDILA POČETNÉ MNOŽSTVO ÚČINKUJÚCICH,
DIVÁKOV A VZÁCNYCH HOSTÍ, KTORÍ SA SPOLOČNE ZABÁVALI VO FAŠIANGOVEJ
NÁLADE. ORGANIZÁTOROM PODUJATIA JE SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU
V SPOLUPRÁCI S MS SSP V KREMPACHOCH.
-> Z DIANIA NA SLOVENSKU
-> POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
-> TAJOMNÁ NEZNÁMA, ALEBO PREČO DO LEVOČE CHODÍ POL MILIÓNA PÚTNIKOV
-> VEĽKÁ SÚŤAŽ RIADITEĽA SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VO VARŠAVE JUDR. ADRIÁNA KROMKU O LÍSTKY
DO THERMAL PARKU VRBOV
-> AKTIVITY SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VO VARŠAVE