eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

60 ROKOV REDAKCIE ŽIVOT
MAŽORETKY Z PODVLKU V PRACOVNOM NALADENÍ
PRÁZDNINY V SLOVENSKOM DOME V KACVÍNE
SPEVOM A TANCOM PO EURÓPE
FS HAJDUKY V SRBSKU
Z DIANIA NA SLOVENSKU
HORČIČNÉ ZRNKO
SPOMIENKA NA UČITEĽKU SLOVENČINY SPÄTÚ
S HORNOU ORAVOU
VZNIK ČESKO-SLOVENSKA NA SEVERNOM SPIŠI A HORNEJ ORAVE I.
ROK 1918 MÔŽEME PRÁVOM POVAŽOVAŤ ZA PRELOMOVÝ ROK V DEJINÁCH
CELEJ EURÓPY. UDALOSTI, KTORÉ SA ODOHRALI PRED STO ROKMI MALI TOTIŽ
ZNAČNÝ VPLYV NA ĎALŠÍ VÝVOJ VIACERÝCH EURÓPSKYCH NÁRODOV. DO VÍRU
HISTORICKÝCH UDALOSTÍ SA ZAPOJILI TIEŽ SLOVÁCI, KTORÍ SA POVÄČŠINE PRIKLONILI
K MYŠLIENKE VYTVORENIA SPOLOČNÉHO ŠTÁTU S ČECHMI. TENTO PROCES
PREBIEHAL AJ NA ÚZEMIACH SEVERNÉHO SPIŠA A HORNEJ ORAVY, KTORÉ SA
EŠTE PRED PRIPOJENÍM K POĽSKU NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA VEĽMOCÍ Z ROKU
1920, STALI SÚČASŤOU PRVEJ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY.
KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
PREHLIADKA KRAJANSKÝCH DYCHOVÝCH HUDIEB V KACVÍNE
TRÚBKY, TUBY, TROMBÓNY, SAXOFÓNY, KLARINETY, POZAUNY, ČI INÉ DYCHOVÉ
NÁSTROJE, DOPLNENÉ ZVUKMI PERKUSIÍ, ZNELI POČAS PRVEJ SEPTEMBROVEJ
NEDELE V SEVEROSPIŠSKEJ OBCI KACVÍN. ČO SA DIALO? SPOLOK
SLOVÁKOV V POĽSKU ORGANIZOVAL S FINANČNOU PODPOROU MINISTERSTVA
VNÚTRA A SPRÁVY (MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI)
POĽSKEJ REPUBLIKY, ÚRADU PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ,
GENERÁLNEHO KONZULÁTU V KRAKOVE A SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VO VARŠAVE
UŽ XXXVII. ROČNÍK PREHLIADKY KRAJANSKÝCH DYCHOVÝCH HUDIEB.
NA PRVOM SLOVENSKOM DNI KROJA NECHÝBALA
ANI MATICA SLOVENSKÁ
HONTIANSKA PARÁDA
LÁSKA V DAŽDI
JEDEN Z TÝCH NAJLEPŠÍCH...
MESTO VYSOKÉ TATRY - VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
VEĽKÁ SÚŤAŽ RIADITEĽA SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU
VO VARŠAVE O LÍSTKY DO THERMAL PARKU VRBOV
AKTIVITY SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VO VARŠAVE