eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

JOZEF ŠIMONČIČ SA DOŽÍVA 90 ROKOV
LETNÉ TÁBORY NA SLOVENSKU
LETO JE OBDOBÍM ODDYCHU PRE ŽIAKOV OD ŠKOLSKÝCH POVINNOSTI.
O JEHO PRÍJEMNÉ STRÁVENIE DEŤMI NAVŠTEVUJÚCIMI VYUČOVANIE SLOVENSKÉHO
JAZYKA SA POSTARAL SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU V SPOLUPRÁCI S ÚRADOM
PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ A METODICKÝM CENTROM UMB
PRE ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV. NA NASLEDUJÚCICH STRÁNKACH PRINÁŠAME
KRÁTKE REPORTÁŽE Z POBYTOV DETI V TÁBOROCH.
DRAHOCENNÝ POKLAD – SPOMIENKY Z TÁBORA
DETSKÁ UNIVERZITA ODUŠEVNILA ŽIAKOV
JURGOVSKÍ ŽIACI NA LETNOM TÁBORE NA SLOVENSKU
FS HAJDUKY POD POĽANOU V DETVE
HORČIČNÉ ZRNKO
SPOLU V DOBROM AJ V ZLOM UŽ 65 ROKOV
ŠTVRŤSTOROČNICA DNÍ SLOVENSKEJ KULTÚRY V POĽSKU
PRÍBEH KAPLNKY V HARKABÚZE III.
FOLKLORISTI SPOD BABEJ HORY II.
KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA UKONČENÝ
XXV. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU
XXV. ROČNÍK DNÍ SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU MAL PESTRÝ
PROGRAM, KTORÝ NAPLNILI MNOHÍ ÚČINKUJÚCI POČAS VIACERÝCH PODUJATÍ.
SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU V SPOLUPRÁCI S ORAVSKÝM KULTÚRNYM STREDISKOM
PONÚKLI NIELEN PRÍJEMNE STRÁVENÝ ČAS, ALE AJ SPROPAGOVALI SLOVENSKÚ
KULTÚRU NA ORAVE, SPIŠI I V KRAKOVE. VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE
V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNKOCH.
PAMÄTNÁ TABUĽA PÁTROVI SERAFÍNOVI BOSÁKOVI Z PODVLKU
NA SLOVENSKÚ NÔTU V PODVLKU
POETICKÁ ELEKTRIČKA
POĎME SPOLU LIETAŤ
SLOVENSKÁ OZVENA V NOVEJ BELEJ
Z DIANIA NA SLOVENSKU
KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
VYSOKÉ TATRY – KRÁSNE MESTO PRE ŽIVOT
VEĽKÁ SÚŤAŽ RIADITEĽA SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU
VO VARŠAVE O LÍSTKY DO AQUAPARKU AQUACITY POPRAD
AKTIVITY SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VO VARŠAVE