eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

ŠESŤ DECÉNIÍ ZA NAMI
ODOVZDÁVANIE ODMIEN V JABLONKE
UKONČENIE TVORIVÝCH DIELNÍ A DEŇ MATIEK V PODVLKU
IDEME PRÁZDNINOVAŤ
PRÁZDNINY – TO JE SLOVO, KTORÉ ŽIACI UŽ ČORAZ ČASTEJŠIE SKLOŇUJÚ NA
ŠKOLSKÝCH CHODBÁCH. S NETRPEZLIVOSŤOU ČAKAJÚ TEN POSLEDNÝ ZVONČEK
A ODCHODY K MORU, RIEKE, JAZERU, DO HÔR ALEBO INÝCH PRÁZDNINOVÝCH
OBLASTÍ. AJ TÍ, KTORÍ CHCÚ OSTAŤ DOMA, NUDIŤ SA NEBUDÚ.
V CHYŽNOM
HORČIČNÉ ZRNKO
DOMÁCI MAJSTER SPOD NEDECKÉHO HRADU
KALEIDOSKOP ŽIVOTA II.
PRÍBEH KAPLNKY V HARKABÚZE I.
NOVINKY Z NIŽNÝCH LÁPŠ
O UMELECKOM PREDNESE V NOVEJ BELEJ
METODOLOGICKÁ PODPORA A POKYNY K NACVIČOVANIU PREDNESU
ŽIAKOV V OBLASTI POÉZIE A PRÓZY BOLI V MÁJI PREDMETOM TROJDŇOVÉHO
STRETNUTIA UČITEĽOV SLOVENSKÉHO JAZYKA Z P OĽSKA A Z U KRAJINY
V CENTRE SLOVENSKEJ KULTÚRY V N OVEJ BELEJ. ÚČASTNÍCI SEMINÁRA SA
ŠKOLILI POD DOHĽADOM SKÚSENÝCH LEKTORIEK ZO SLOVENSKA. TEORETICKÁ
ČASŤ BOLA PODPORENÁ I PRAKTICKÝMI UKÁŽKAMI PREDNESOV. ORGANIZAČNE
PODUJATIE ZABEZPEČILO MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU
A ŠPORTU SR V SPOLUPRÁCI SO SPOLKOM SLOVÁKOV V POĽSKU.
KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA
ŽIACI SA ZASKVELI VEDOMOSŤAMI O SLOVENSKU
SÚŤAŽ POZNAJ SLOVENSKO – VLASŤ SVOJICH PREDKOV PATRÍ DO KAŽDOROČNÉHO
KALENDÁRA AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH PRE ŽIAKOV SPOLKOM SLOVÁKOV
V P OĽSKU. V MÁJI SA SLOVENSKÝ DOM V KACVÍNE STAL HOSTITEĽOM
SÚŤAŽE A SÚŤAŽIACICH. DETI SA PREUKÁZALI ZNALOSŤOU HISTÓRIE A REÁLIÍ
SLOVENSKA, ALE I BLÍZKEHO OKOLIA. OKREM TOHO SA STRETLI S ROVESNÍKMI
NAVŠTEVUJÚCIMI VYUČOVANIE SLOVENSKÉHO JAZYKA NA INÝCH ŠKOLÁCH.
VIAC SA DOČÍTATE V ČLÁNKU.
Z DIANIA NA SLOVENSKU
POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O MESTE STARÁ ĽUBOVŇA
VEĽKÁ SÚŤAŽ RIADITEĽA SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VO
VARŠAVE O LÍSTKY DO AQUAPARKU AQUACITY POPRAD
Z AKTIVÍT SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VO VARŠAVE