eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

VI. NEDEĽA S HAJDUKMI
STALO SA TRADÍCIOU, ŽE KONCOM JANUÁRA SA OBYVATELIA VYŠNÝCH
LÁPŠ SCHÁDZAJÚ V KLUBOVNI SPOLKU SLOVÁKOV, KDE ICH ČAKÁ MILÉ PODUJATIE
NEDEĽA S HAJDUKMI. JE TO PREZENTÁCIA CELOROČNÉHO ÚSILIA FOLKLÓRNEHO
SÚBORU HAJDUKY A JEHO JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK, AKO AJ HOSŤUJÚCEHO
SÚBORU ZO SLOVENSKA.

ĽUDOVÝ TVORCA Z PODVLKU
ĽUDOVÉ REMESLO JE JEDNÝM Z JEHO KONÍČKOV. NEJEDEN ORAVEC SA
PÝŠI KROJOM, KTORÝ POCHÁDZA SPOD ŠIKOVNÝCH RÚK PODVLČANA KRIŠTOFA
PIERONKA. POMÁHA MU PRITOM ZNALOSŤ HISTÓRIE REGIÓNU A STRIHOV
KROJA OD NAJSTARŠÍCH ČIAS AŽ PO SÚČASNE ZAVÁDZANÉ ZMENY. JE
NEPOCHYBNE JEDNÝM Z MÁLA ODBORNÍKOV NA ORAVSKÝ KROJ. OKREM
TOHO JE AJ NADANÝM INŠTRUMENTALISTOM A SPEVÁKOM, KTORÉHO STRETNETE
NA NAŠICH PODUJATIACH.

KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
HORČIČNÉ ZRNKO
MANŽELSKÝM CHODNÍČKOM
PRIPOMENIEME SI V ROKU 2018 II.
OBLÁTKOVO-NOVOROČNÉ STRETNUTIA NA SPIŠI
ANI SME SA NENAZDALI, ROK S ROKOM SA STRETOL A NASTAL ČAS NOVOROČNÝCH
I OBLÁTKOVÝCH STRETNUTÍ, KTORÉ PATRIA V NAŠEJ SLOVENSKEJ
KOMUNITE V POĽSKU UŽ K TRADIČNÝM NOVOROČNÝM ZVYKOM. AKO TO VYZERALO
V JEDNOTLIVÝCH MIESTNYCH SKUPINÁCH? PREČÍTAJTE SI V NAŠICH REPORTÁŽACH.

VIANOČNO-FAŠIANGOVÉ STRETNUTIE V JURGOVE
NOVOROČNÉ STRETNUTIE KRAJANOV VO FRIDMANE
KRAJANSKÉ STRETNUTIE V NOVEJ BELEJ
OBLÁTKOVÉ STRETNUTIE V KACVÍNE
NOVOROČNÉ VINŠE V KREMPACHOCH
Z DIANIA NA SLOVENSKU
POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
VÝSTAVA MLADÉHO SLOVENSKÉHO VÝTVARNÍKA V SLOVENSKOM INŠTITÚTE VO VARŠAVE
PREZENTÁCIA VÝSTAVY „BRATISLAVA V EURÓPE/EURÓPA V BRATISLAVE” V BYDGOSZCZI
KRAJANIA V KRAKOVE SI ZAŽELALI VŠETKO DOBRÉ
SPOZNAJTE SLOVENSKÉ MESTÁ – STARÁ ĽUBOVŇA
O SLOVENSKÝCH DROTÁROCH V KRAKOVE
ODHALENIE TABULE LÉGII ČECHOV A SLOVÁKOV V KRAKOVE