eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

-> Pokoj ľuďom dobrej vôle
-> Mikulášske balíčky pre žiakov z Jurgova
-> Vianočná vôňa medovníkov
Chutné vône pečených medovníkov sa šírili po obci Podvlk
v prvú decembrovú sobotu. Deti i mládež sa zúčastnili dielní pečenia
a zdobenia medovníkov v Slovenskom dome. Zdobenie sa im
veľmi páčilo, keďže mohli vyskúšať viaceré motívy a pocítiť čaro
blížiacich sa Vianoc.
-> Na ľudovú nôtu proti jesennej melanchólii
-> Škola hrou
Ako učiť hravo slovenský jazyk? Na túto otázku sme dostali
odpoveď počas posledného vzdelávacieho seminára s názvom
Vyučovanie slovenského jazyka hravými formami ako podpora
udržiavania národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí,
ktorý zorganizovali Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
-> Horčičné zrnko
-> Relikvie blahoslavenej sestry Zdenky v Nedeci
-> 70. výročie Spolku Slovákov v Poľsku
-> Dielne výšivky a strihu v Novej Belej
-> K 140. výročiu narodenia Jána Vojtaššáka
Sú osobnosti v dejinách každého národa, ktoré svojim pôsobením
a životom zanechali hlbokú stopu v jeho kolektívnej pamäti.
Medzi takéto fenomény v prostredí slovenských katolíkov nepochybne
patrí aj osobnosť slovenského kňaza, biskupa Jána Vojtaššáka,
ktorý je svojou horlivosťou, nábožnosťou, či konzekventnými
postojmi a činmi známy aj v komunite Slovákov v Poľsku.
-> I/II „Horská fotografická akcia“
-> Krátko zo Spiša a Oravy
-> O Živote v Jablonke
V miestnej klubovni Spolku Slovákov v Poľsku v Jablonke sa zišli
čelní predstavitelia SSP, redakčný kolektív časopisu Život, dopisovatelia
i doručovatelia, vďaka ktorým putuje jediné slovenské periodikum
v Poľsku aj do vašich domácností, aby na tradičnej Porade Života
zhodnotili rok predchádzajúci a prediskutovali ďalšie smerovanie
slovenského Života v Poľsku.
-> Z diania na Slovensku
-> Vyhodnotenie súťaže Spoznajte slovenské mestá
– Poprad
-> Poviedka na voľnú chvíľu
-> Prezentácia publikácie Dejiny Spiša II. vo Varšave
-> Vyhodnotenie súťaže „Spoznávajme Slovensko“
-> Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád
Slovensko
-> Rozhovor s ekonómom Štefanom Kassayom