eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

-> Babadlovo v Kacvíne
-> Vernisáž detských prác z výtvarnej súťaže
Ludwika Korkoša vo Varšave
Výtvarne práce žiakov zo súťaže Ludwika Korkoša tentoraz
spestrili výstavne priestory Slovenského inšti tútu vo Varšave, kde
boli pozvaní aj dvaja laureáti tohtoročnej súťaže. Bol to pre nich
nielen pekný zážitok, ale aj si pritom pozreli hlavné mesto Poľska.
-> Krakovský „Rynek“ v slovenskom rúchu
-> Deň poľovníka v Jurgove
-> Horčičné zrnko
-> Diamantová svadba
-> Vznik slovenskej menšiny v Poľsku I.
Slovenská menšina v Poľsku sa vytvárala počas stáročí. Hoci
dnes jej gro tvoria najmä Slováci, ktorí boli pripojení k Poľsku po
roku 1920, migrácia zo slovenských území na územia dnešného
Poľska je podstatne staršieho dáta. Už pred rokom 1920 sa v Poľsku
usadzovali mnohí Slováci, z ktorých viacerí sa zaslúžili o rozvoj
kultúry, umenia, spoločenského života i hospodárstva poľskej krajiny.
-> Zachrániť od zabudnutia
-> Kňaz z Čiernej Hory
Čierna Hora je jednou z najvyššie položených zamagurských
obcí a hoci sa tu z tohto dôvodu v minulosti na chlebík zarábalo
veľmi ťažko, ľudia s úsmevom hovorili, že vďaka takejto nadmorskej
výške sú aspoň bližšie k nebesiam a teda aj bližšie Bohu. Nuž,
pravdou je, že viacerí rodáci z tejto obce svoj život Bohu zasväti li.
Medzi z nich patrí aj charizmati cký kňaz Sebasti án Košút, s ktorým
sme sa porozprávali o jeho životnom príbehu.
-> Krátko z Oravy a zo Spiša
-> Deň detí v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej
Projekt Deň detí v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej
sa realizoval aj vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí. Počas neho si deti užili, tak ako to počas ich dňa má byť, veľa zábavy.
-> Leto na Slovensku
Naši žiaci sa v priebehu prázdnin mali možnosť opätovne zúčastniť
táborových pobytov v krásnej slovenskej prírode, kde si
nielen oddýchli, ale aj spoznali viaceré zaujímavosti Slovenska
a využili poznatky získané na vyučovaní zo slovenského jazyka. Ak
sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok.
-> Z diania na Slovensku
-> Poviedka na voľnú chvíľu
-> Poprad – mesto, kde to žije