eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

-> Lapšanka v roku 1940 I.
-> Železné výročia v Orávke
-> V spomienkach na oravské detstvo
-> Otázka kroja v Novej Belej
-> Aktivity v slovenskej klubovni v Jablonke
Klubovňa je bodom stretnutí krajanov zo všetkých kútov Oravy.
Každú stredu sa v nej pravidelne stretávajú a rozprávajú sa o krajanských
otázkach, ale i otázkach bežného života. Prebiehajú tam
rozličné zaujímavé dielne, stretnuti a a rozhovory na rozličné témy.
Nahliadli sme do toho diania.
-> Horčičné zrnko
-> 13. rozhlasová púť Rádia Lumen
-> Nábožné spevy, modlitby, organy a organisti v Kacvíne III.
-> Nájdete slovenské knihy na Spiši a na Orave?
Kniha je pre čitateľa dôležitým zdrojom poznania. Pokúsili sme
sa vytvoriť obraz o slovenských knihách, o ich prístupnosti na Spiši
a Orave v klubovniach, knižniciach a na ďalších miestach, kde by
ste sa mohli s nimi stretnúť. Nápomocní nám pritom boli knihovníci
a vedúci klubovní. Zalistujete v článku a zistí te či máte po ruke
nejaké slovenské knihy a tlačoviny.
-> Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
-> Spoznajte slovenské mestá
Kežmarok – moderné mesto pod Tatrami
-> Mária Kačmarčíková vyznamenaná Veľkou medailou svätého Gorazda
Učiteľka slovenského jazyka Mária Kačmarčíková z Tribša, ktorej
angažovanosť pre slovenské školstvo v Poľsku bola vysoko ocenená
Ministerstvom školstva, výskumu, vedy a športu Slovenskej
republiky. Získala z rúk ministra vysoké vyznamenanie za svoju dlhoročnú,
obetavú a aktí vnu činnosť na poli slovenského školstva v krajanskom prostredí v Poľsku.
-> Z diania na Slovensku
-> Poviedka na voľnú chvíľu
-> Prednáška slovenského historika o tzv. „spišskom zálohu”
-> Prezentácia zborníka z vedeckej konferencie
„Bratislava - mesto na križovatke kultúr“
-> Orava bez hraníc