eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

V APRÍLOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
-> Študenti na Slovensku
-> Sneh a voda
Zimné športy si môžu naši žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského
jazyka v starších ročníkoch ZŠ a na gymnáziach ozrejmovať
aj vďaka každoročnej ponuke Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, ktoré v spolupráci s Univerzitou Mateja v Banskej
Bystrici pripravuje pre nich lyžiarsky výcvik na Slovensku. Tentoraz
sa žiaci spolu s inými zahraničnými Slovákmi stretli na Donovaloch,
kde sa venovali školeniu i zdokonaľovaniu pohybu na lyžiach alebo
snowboarde.

-> Životné osudy krajanky Márie Kašprakovej
Celý život krajanka Mária Kašparaková z Jablonky bola spojená
so slovenským dianím vo svojej obci. Dlhšiu dobu je doručovateľkou
krajanského časopisu Život a jeho horlivou propagátorku. V článku
sme načrtli jej životné osudy.
-> Otázka krojovaného odevu v Lapšanke
-> Horčičné zrnko
-> Celým srdcom Slovenka
-> Nábožné spevy, modlitby, organy a organisti v Kacvíne II.
-> „Ogień“ znova zapaľuje protichodné emócie
-> Novinky z Dolnej Zubrice
-> Krátko z Oravy, Spiša a Sliezska
-> Spomienka na vdp. Alojza Miškoviča
-> Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša 2016/2017
Výtvarná súťaž Ludwika Korkoša s názvom Spolok Slovákov
v Poľsku v zrkadle 70-ročného pôsobenia bola vyhodnotená. Autori
si dali na prácach záležať a aj tematicky sa držali námetu. Spôsoby
spracovania témy boli rozličné. Poďakovanie patrí aj učiteľom,
ktorí podporovali a viedli svojich žiakov pri tvorbe prác. Viac informácií
nájdete v článku.
-> Z diania na Slovensku
-> Poviedka na voľnú chvíľu
-> Slovenský víkend v Národnom múzeu v Krakove
-> Slovenský „Konkurz“ v kravskom divadle
-> Prezentácia unikátneho historicko-geografického projektu
-> Spoznajte slovenské mestá – Kežmarok – mesto pamiatok