eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

Jurgovské oblátkové stretnutie
Oblátkové stretnutie v Jurgove má dlhodobú tradíciu, vďaka
ktorej sa vytvoril priestor pre spoločne trávený krajanmi čas
v novoročnom období. Je to poobedie venované na spoločné
rozhovory, spev slovenských piesní a pritom podporuje pocit
medzigeneračnej spolupatričnosti. Prinášame vám reláciu z tohto
stretnutia.
Fašiangové stretnutie Oravcov
Po prvýkrát sa na Orave uskutočnilo v Slovenskom dome v Podvlku
fašiangové stretnutie Oravcov, kde sa prišli rozptýliť, zaspievať
si slovenské pesničky a spoločne pobudnúť.
Vrátiť sa ku koreňom – spišský kroj v Repiskách –
Grocholovom Potoku
Medzi deťmi v Podvlku
Horčičné zrnko
So zlatom vo vene
Nábožné spevy, modlitby, organy a organisti
v Kacvíne I.
Tento článok si kladie za cieľ priblížiť informácie o modlitebníkoch
a spevníkoch, ktoré pri speve a modlitbe doma i v kostole
používali obyvatelia severného Spiša, a najmä v severospišskej
obci Kacvín. Je to zaujímavá téma, ktorej sa doposiaľ nevenovala
pozornosť.
In memoriam prof. Ján Podolák
U lýcealistov v Jablonke
Nové sídlo obecnej knižnice v Novej Belej
Pracovné stretnutia vo Varšave
Poklady baroka. Medzi Bratislavou a Krakovom
Krátko zo Spiša a Oravy
Fašiangy – Ostatki v Krempachoch
Fašiangy sú už minulosťou, ale prostredníctvom článku a fotografií
sa k ním vrátime, aby sme privolali spomienky na ten milo
strávený čas v prítomnosti mnohých vystupujúcich a divákov. Bol to
XXII. ročník tohto podujatia, ktorý by sa neuskutočnil bez dlhoročného
odhodlania a zanietenosti pre ľudovú kultúru viacerých ľudí.
Z diania na Slovensku
Večer s umeleckou tvorbou Banášovcov vo Varšave
Prezentácia publikácie o tatranskej prírode
Kežmarok – mesto vedy a vzdelania
Slovenský svetový kalendár