eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

Šťastný nový rok!
Srdcom a dušou folkloristka
Kráse spišského nedeckého folklóru a jeho tradovaniu zasvätila celý svoj život.
Žofia Bogačíková staršia vychovala viaceré generácie
tanečníkov a spevákov folklórneho súboru Veselica, ktorému venovala svoje úsilie a srdce.
Dnes v zátiší svojho domova spomína na roky naplnené folklórnym dianím a nielen.
Predvianočná kapustnica
Tradícia vianočných a novoročných stretnutí je medzi Slovákmi v Poľsku dlhá a zároveň veľmi obľúbená.
Krajania na Spiši a Orave sa pravidelne stretávajú na oblátkových stretnutiach, zato krakovskí
Slováci si opäť pred Vianocami pochutili na kapustnici. Keďže o túto akciu majú záujem, rozhodli sme
sa ju opäť zopakovať. Zdá sa, že sa pomaly stáva tradíciou.
Mikuláš pre žiakov na Slovensku
Vôňa medovníkov sa šírila po Krempachoch
Spoločné stretnutia starších s mladšími sú v miestnej skupine v Krempachoch už dlhodobejšou tradíciou.
Pri týchto stretnutiach jednak nastáva výmena informácií, ale aj starší odovzdávajú svoje poznatky mladším,
ukazujú im, ako sa voľakedy robili predvianočné medovníky a aké zvyky sa pritom zachovávali. Súčasne majú
priestor na spev slovenských ľudových piesní, ktoré spríjemňujú prácu.
Horčičné zrnko
Spoznajte slovenské mestá - Kežmarok
Pripomenieme si v roku 2017
Prinášame prvú časť informácií o významných výročiach, ktoré pripadajú v tomto kalendárnom roku a tykajú sa krajanského prostredia.
Krátko z Oravy a Spiša
Škola slovenského práva
Vyhodnotenie projektu „Kruh priateľov slovenskej kultúry“
Cieľom spoločných aktivít bolo iniciovať a zvýšiť slovenské povedomie
u mladej generácie, identifikáciu so Slovenskom u detí, ktorých rodičia či starí rodičia sa hlásili k slovenskej národnosti, tak,
aby bol zabezpečený medzigeneračný prenos kultúrnych a národných hodnôt a tým aj kontinuita slovenského povedomia.
Jednoducho, aby deti rozumeli Slovákom, a ich kultúre, ktorá je aj ich kultúrou a bola kultúrou ich predkov.
Z diania na Slovensku
Ukončenie projektu: „Spevom a tancom ku koreňom“
Posolstvo Vianoc
Zborník venovaný životu a dielu Ľ. Štúra