eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

V DECEMBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
Vianočné pozdravy
Vianoce, ktoré sme si zapamätali
Spolok Slovákov v Poľsku na knižných veľtrhoch
Na prelome mesiacov október a november sa už tradične konajú
knižné trhy v Krakove i Bratislave, kde domáce a zahraničné
vydavateľstvá prezentujú svoju najnovšiu produkciu. Po niekoľkýkrát
sa oboch podujatí, v Poľsku i na Slovensku, zúčastnil aj Spolok Slovákov v Poľsku,
aby prezentoval našu činnosť a slovenskú i poľskú
produkciu nášho vydavateľstva a tlačiarne.
110 rokov od narodenia kanonika Jozefa Vojtasa
Pocta slobode a demokracii
Horčičné zrnko
Manželstvo založené na rodinných tradiciách
Životné jubileum Žofie Bogačíkovej
Ľudový misionár páter Serafín Bošák – individualizácia slovenskej kultúry
Na ľudovú nôtu
Spevom a tancom ku koreňom
Projekt venovaný nácviku choreografie ľudového tanca realizovaný
folklórnym súborom Hajduky z Vyšných Lápš, ktorý pôsobí pri tamojšej Miestnej
skupine Spolku Slovákov v Poľsku. V rámci druhej časti nácvikov pod okom výborných
slovenských odborníkov, ktorí uviedli účastníkov seminára do tajov hudobno-tanečných
prejavov v praxi.
Spoznajte slovenské mestá – nová rodinná súťaž
Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
Päťdesiat rokov spolu
Na východnom Slovensku
Výlety zamerané na spoznávanie krás Slovenska organizované pre žiakov základných škôl
a gymnázií, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk na Spiši a Orave, sa už natrvalo
zapísali do akcií, ktoré podporuje Spolok Slovákov v Poľsku a z grantových prostriedkov.
V rámci pobytov na Slovensku si žiaci nielen overili svoje znalosti slovenského jazyka,
ktoré získavajú v priebehu vzdelávacieho procesu, ale súčasne si pozreli pamiatky
a prírodné krasy, o ktorých sa učili. Čo si zaujímavého pozreli teraz, prečítajte
si v našom článku.
Žiaci na výlete
Z diania na Slovensku
Bitka pri Viedni očami rodáka z Vyšnej Lipnice
Quo vadis učiteľa slovenského jazyka v zahraničí v 21. storočí?
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier21