eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

Z táborových zápiskov
Prázdninové dianie je už za nami. Žiaci sa vráti li do školských
lavíc. No ešte v nich doznievajú spomienky na pobyt v táboroch na
Slovensku a my prinášame o tom spravodajstvo v našom článku.
Poďakovanie za úrodu v gmine Nižné Lapše
Oravci na výlete na Slovensku
Výstava detských prác v Slovenskom inštitúte vo Varšave
Dňa 18. augusta 2016 sa v Slovenskom inšti túte vo Varšave
konala posúťažná výstava detských prác ocenených vo výtvarnej
súťaži Ludwika Korkoša, ktorú organizovala redakcia Život v spolu-
práci so Slovenským inšti tútom. Ročník 2015/2016 sa niesol v zna-
mení témy Zaspievaj mi slovenskú pieseň, ktorá v ti chu obrazov
znela z predstavivosti oravských i spišských detí a mládeže.
Horčičné zrnko
Pohľad späť Anny Czyszczoňovej z Orávky
Slovenčina vo Vyšných Lapšoch obnovená
Po viacerých rokoch sa opäť s prvým zvončekom na školskej
chodbe začína vyučovanie slovenského jazyka na základnej škole
vo Vyšných Lapšoch.
Ľudový misionár páter Serafín Bošák – život a dielo
Rehoľa minoritov sa v priebehu XVIII. storočia vyznamenala v oblasti katecheti ckej služby a osvety.
Medzi najvýznamnejšie postavy tejto rehole patril rodák z Podvlka, páter Serafí n Bošák, slávny kazateľ,
ľudový misionár a spisovateľ. Štyridsať rokov sa venoval horlivej misionárskej činnosti , zanechal
po sebe pekné kolekcie kázni, príručiek pre misionárov a ešte mnohé desaťročia po jeho smrti si ľudia
radi čítavali z jeho modlitebných knižiek a katechizmov.

V. ročník akcie Zachrániť pred zabudnutím –archeologické nálezy v Oblazovej skale
Deň poľovníka v Jurgove
Brázda Milana Budzáka
Krátko zo Spiša a Oravy
Krajanské dychovky v Jurgove
Predposledný nedeľný augustový deň patril v tomto roku krajanským dychovkám. Takmer priamo pod tatranskými
končiarmi, v severospišskej dedinke Jurgov, sa toti ž konal jubilejný, už XXXV. ročník tradičnej Prehliadky
krajanských dychových hudieb, kde aj tentokrát predviedli svoje umenie dychovky zo spišských a oravských
obcí v Poľsku i hosti a zo Slovenska.
Z diania na Slovensku
Poviedka na voľnú chvíľu
Slovenská kultúra pritiahla pozornosť zvedavcov v „srdci Krakova“