eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

Ceny z výtvarnej súťaže odovzdané
Ocenení v tohtoročnej súťaži Ludwika Korkoša s názvom Zaspievaj
mi slovenskú pieseň si koncom mája vyzdvihli ceny v Jablonke
na Orave a začiatkom júna vo Vyšných Lapšoch na Spiši.
Ceny potešili výhercov s netrpezlivosťou čakajúcich na nový ročník súťaže,
ktorý bude vyhlásený v septembrovom čísle Života.

Za zosnulým Michalom Soľavom

Máj, máj, zelený máj...
Ohrávanie májov patrí k zvykom tradovaným v spišských obciach.
Udržiavanie tohto zvyku podporujú hasičské zbory, ľudové kapely a folklórne súbory.
V ktorých obciach je tento zvyk naďalej živý, prečítajte si v našom článku.

Spomienka na Františka Kurnáta
Horčičné zrnko
Slovenská púť do Łagiewník
Môže byť Józef Kuraś „Ogień” vzorom? IV.
Zoznam rabovacích akcií na Spiši ozbrojených oddielov Józefa Kuraša „Ogňa“ je dlhý.
V článku nájdete presne vymenované počty odobraných potravín, dobytka a odevov,
ktoré si so sebou členovia bandy „Ogňa“ odniesli.
Májové návštevy v krakovskej centrále Spolku Slovákov v Poľsku
Slávnosť hasičov v Krempachoch
Dobrovoľné hasičské zbory si na začiatku mája pripomínajú sviatok svojho patróna
sv. Floriána. Pri tejto príležitosti sa vždy organizujú väčšie a menšie slávnosti
a nebolo tomu inak ani v Krempachoch, kde si hasiči okrem rozdielov ukážok zásahov
voľakedy a dnes, vyzdvihli aj vyznamenania za nezištnú a obetavú službu
v prospech blížneho.
Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
Školenie pre učiteľov slovenského jazyka
Školenia pre učiteľov slovenského jazyka z Poľska a Ukrajiny sa pravidelne konajú dvakrát
do roka v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej a organizuje ich Spolok Slovákov v Poľsku
spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenským
inštitútom vo Varšave. Školenie prispieva k sprostredkovaniu hravých metód do vyučovania
a obohatenia nimi vyučovacieho procesu.
Z diania na Slovensku
Poviedka na voľnú chvíľu
Prezentácia Slovenska
Prednáška o predsedníctve Slovenskej republiky v Európskej únii
Diskusia s predsedom Správnej rady ÚPN
Prezentácia regiónu Malá Fatra3