eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

V OKTÓBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
-> Koncom septembra sa konalo v Centre slovenskej kultúry v Novej
Belej ďalšie z cyklu školení učiteľov slovenského jazyka v Poľsku
a na Ukrajine, ktoré už niekoľko rokov organizuje Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku.
Tentokrát bolo obohatené o zaujímavú výstavu i ocenenie práce nášho krajana v prospech
slovenskej menšiny v Poľsku.
-> Recepcia ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky v Krakove
-> Návšteva predstaviteľov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
-> Podvlčianska škola v spomienkach Marie Papánkovej (1)
Keby som mala dve srdcia, jedno by patrilo Poľsku a druhé Slovensku,
– tieto slová mi najviac zarezonovali v ušiach počas konferencie
o histórii a dnešných časoch Podvlka. Aj preto som navštívil bývalú riaditeľku tunajšej Základnej školy č.
2 Mariu Papankovú, aby som sa viac dozvedel o jej pôsobení na tunajšej škole.
-> Horčičné zrnko
-> Veľká slávnosť v Durštíne
-> Plebiscitné obdobie na hornej Orave a severnom Spiši III.
-> V Chyžnom
-> Ako trávili krajania letný čas?
-> Hornozubrický činiteľ Alojz Bieľ
-> Dychová paráda vo Vyšných Lapšoch
Začiatkom septembra sa vo Vyšných Lapšoch uskutočnil už XXXIV. ročník Prehliadky krajanských dychových hudieb.
Po roku sa tak opätovne Spišom niesli tóny dychovej hudby spišských a oravských orchestrov, ale aj ladné pohyby mažoretiek,
či svojrázne tance a spevy spišských tanečníkov. Podujatie navštívilo tiež niekoľko vzácnych hostí zo Slovenska i Poľska.
-> Budú sa Slováci sťahovať za prácou do Poľska?
Kde sa žije ľuďom lepšie? Na Slovensku, či v Poľsku? Pozrite si naše porovnanie priemernej mzdy v jednotlivých odvetviach
v oboch krajinách za posledné tri roky, ktoré načrtáva odpoveď na v názve položenú otázku.
-> Z diania na Slovensku
-> Krátko zo Sliezska, Spiša a Oravy8