eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM NA SLOVENSKU
KRÁTKA ROZPRAVA O (NE)CHÝBAJÚCICH UČEBNICIACH
SLOVENSKÉHO JAZYKA
UČILI SA OVLÁDAŤ – LYŽE A SLOVENČINU
LYŽIARSKY VÝCVIK ŠKOLSKEJ MLÁDEŽE JE UŽ POVAŽOVANÝ ZA TRADIČNÝ
MEDZI ŽIAKMI NAVŠTEVUJÚCIMI VYUČOVANIE SLOVENSKÉHO JAZYKA NA
ŠKOLÁCH NA SPIŠI. VŽDY SA ÚČASTNÍCI VEĽMI NAŇHO TEŠIA A PRAKTICKY
OD SEPTEMBRA SA PÝTAJÚ NA TO SVOJICH UČITEĽOV SLOVENSKÉHO JAZYKA.
ZDOKONAĽUJÚ SI PRITOM NIELEN LYŽIARSKE SCHOPNOSTI, ALE AJ JAZYKOVÉ
KOMPETENCIE. TENTO RAZ SA POBYTU NA DONOVALOCH ZÚČASTNILO
ŽIAKOV Z NOVEJ BELEJ A KREMPÁCH POD VEDENÍM UČITEĽA A PROPAGÁTORA
ŠPORTU DOMINIKA SURMU A UČITEĽKY MÁRIE SURMOVEJ.
FALŠTÍN – OBEC S TURISTICKOU PERSPEKTÍVOU
HORČIČNÉ ZRNKO
JARNÉ PRANOSTIKY V KOLOBEHU POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRÁC
ARCHITEKTONICKÁ ČINNOSŤ ORAVSKÉHO
KOMPOSESORÁTU NA SEVEROVÝCHODNEJ ORAVE I.
NAJMLADŠÍ SÚBOR NA SPIŠI
OSLAVY DVOCH JUBILEÍ
POSLEDNÝ PIATOK MESIACA MARCA BOL VÝNIMOČNÝ, DALO BY SA POVEDAŤ,
DVOJNÁSOBNE. V TENTO DEŇ SME SI TOTIŽ UCTILI ŽIVOTNÉ JUBILEUM
PREDSEDU SPOLKU SLOVÁKOV V POĽSKU PROF. JOZEFA ČONGVU, INTELEKTUÁLNYM
PREJAVOM JEHO PRIATEĽOV V PODOBE NAJNOVŠIEHO, TAKTIEŽ
JUBILEJNÉHO ALMANACHU SLOVÁCI V POĽSKU XX. OBE JUBILEÁ SME SI PRIPOMENULI,
V PRÍTOMNOSTI OSLÁVENCA I VZÁCNYCH HOSTÍ, V KRAKOVSKEJ
GALÉRII SLOVENSKÉHO UMENIA SSP.
KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
ÚČASTNÍCI DIELNÍ V SLOVENSKOM DOME V PODVLKU
OCENENÍ
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ LUDWIKA KORKOŠA VYHODNOTENÁ
TOHTOROČNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ LUDWIKA KORKOŠA S NÁZVOM SLOVENSKO
– MALÁ VEĽKÁ KRAJINA JE VYHODNOTENÁ A V TOMTO ČÍSLE PRINÁŠAME
ÚČASTNÍKOM VÝSLEDKY. PODĽA HODNOTENIA POROTY MÁ SÚŤAŽ VYSOKÚ
ÚROVEŇ A ZAPOJENÉ PRÁCE BOLI ORIGINÁLNE VYPRACOVANÉ K ZADANEJ
TÉME. ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE REDAKCIA ŽIVOT V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKÝM
INŠTITÚTOM VO VARŠAVE.
Z DIANIA NA SLOVENSKU
POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
TAJOMNÁ NEZNÁMA, ALEBO PREČO DO LEVOČE
CHODÍ POL MILIÓNA PÚTNIKOV
VEĽKÁ SÚŤAŽ RIADITEĽA SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU
VO VARŠAVE JUDR. ADRIÁNA KROMKU O LÍSTKY
DO THERMAL PARKU VRBOV
AKTIVITY SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VO VARŠAVE