eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

VYVRCHOLENIE TVORIVÝCH DIELNÍ V PODVLKU
V DECEMBRI OŽIL SLOVENSKÝ DOM V PODVLKU TANCOM, SPEVOM, SLOVOM
I FARBAMI OBRAZOV A BATIKOVANÝCH LÁTOK. TO VŠETKO A EŠTE AJ VŠELIČO
INÉ SA TOTIŽ ORAVSKÉ DETI NAUČILI POČAS TVORIVÝCH DIELNÍ, KTORÉ PRE
NICH V PREDCHÁDZAJÚCOM POLROKU PRIPRAVILO ORAVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
V DOLNOM KUBÍNE, ORGANIZÁCIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI
ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V SPOLUPRÁCI SO SPOLKOM SLOVÁKOV
V POĽSKU. NA SLÁVNOSTNOM VYHODNOTENÍ DIELNÍ SA ZÚČASTNILI NIELEN SAMOTNÍ
ÚČASTNÍCI, ALE AJ ICH RODIČIA ČI OPATROVATELIA, KTORÝM SA POCHVÁLILI
NADOBUDNUTÝMI ZRUČNOSŤAMI.
GENERÁLNY KONZUL SLOVENSKEJ REPUBLIKY NAVŠTÍVIL
ŽIAKOV NA ŠKOLÁCH NA SPIŠI
V DECEMBRI NAVŠTÍVIL SPIŠSKÉ ŠKOLY, NA KTORÝCH SA VYUČUJE SLOVENSKÝ
JAZYK GENERÁLNY KONZUL SR V KRAKOVE TOMÁS KAŠAJ. NA FOTOGRAFII
SO ŽIAKMI Z NEDECE, MIESTNYM FARÁROM J. BEDNARČÍKOM A RIADITEĽOM
ZŠ V NEDECI P. GÓRECKIM.
FOLKLÓRNY SÚBOR Z JURGOVA NA CESTÁCH
TRADÍCIA – NADÁCIA A NIEČO VIAC
HORČIČNÉ ZRNKO
SPOMIENKA NA CECÍLIU ZBOREKOVÚ
PRIPOMENIEME SI V ROKU 2019 I.
V TOMTO KALENDÁRNOM ROKU SA NÁM DÁVAJÚ DO POZORNOSTI NASLEDUJÚCE
VÝROČIA, KTORÉ SÚ SPOJENÉ S KRAJANSKOU OBCOU V POĽSKU. V TOMTO
ČÍSLE VÁM PRINÁŠAME PRVÚ ČASŤ KALENDÁRA VÝROČÍ V ROKU 2019.
KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
KRAJANSKÉ OBLÁTKOVÉ STRETNUTIA
KRAJANSKÉ OBLÁTKOVÉ STRETNUTIA NA ZAČIATKU NOVÉHO ROKA PATRIA
K TRADIČNÝM PODUJATIAM ORGANIZOVANÝM V RÁMCI MIESTNYCH SKUPÍN
ČI OBVODOV. JE TO PRÍLEŽITOSŤ NA HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA
V OSOBNOM I KRAJANSKOM ŽIVOTE. SPOLOČNÉ ROZHOVORY A DISKUSIE K AKTUÁLNYM
TÉMAM SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA PRISPIEVAJÚ K VYTVÁRANIU SVOJRÁZNEJ
SPOLUPATRIČNOSTI A POTREBY ZDRUŽOVAŤ SA. NA SPIŠI SA KONALO
TAKÉTO STRETNUTIE V KACVÍNE A NOVEJ BELEJ, KÝM NA ORAVE V JABLONKE.
VIAC SA DOZVIETE V NASLEDUJÚCICH ČLÁNKOCH.
ROZLÚČKA SO STARÝM ROKOM V KACVÍNE
OBLÁTKOVÉ STRETNUTIE V NOVEJ BELEJ
OBLÁTKOVÉ STRETNUTIE NA ORAVE
Z DIANIA NA SLOVENSKU
POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
SÚŤAŽ SLOVENSKÉ MESTÁ – LEVOČA
VEĽKÁ SÚŤAŽ RIADITEĽA SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU
VO VARŠAVE O LÍSTKY DO THERMAL PARKU VRBOV
LABYRINTY KAROLA HORÁKA
AKTIVITY SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VO VARŠAVE