eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

V JÚNOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
-> Vysnívané prázdniny
Prázdniny sú predo dvermi a asi každý z nás sa na ne teší. Aké budú tie tohoročné? Nuž, to zatiaľ nevieme,
ale v kútiku duše o nich snívame. A práve o tom prázdninovom sne sme sa porozprávali s mladými spišskými folkloristami.

-> Na podporu slovenčine
-> O hasičoch vo Veľkej Lipnici
-> Dobrovoľný hasičský zbor v Krempachoch a jeho 130-ročná história
-> Horčičné zrnko
-> Pozvánka na otvorenie Slovenského domu

v Podvlku
->3 Spomienka na rodáka z Fridmanu

Dionýza Varadzina
-> Site noir
Čierna farba môže v ľuďoch vyvolávať rôzne emócie – bezútešnosť, temnotu, pochmúrnosť, smútok, či strach, ale býva aj zosobnením sily a elegancie. A práve čiernymi kartami, alebo Site noir – ako znel oficiálny názov výstavy fotografií,
sa nám v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove prezentoval dvadsaťročný jurgovský rodák Tomasz Chowaniec, ktorý študuje fotografiu na Univerzite výtvarných umení v Poznani.

-> Vo Varšave spomínali na veliteľa Čaty Slovákov vo Varšavskom povstaní
-> Krátko zo Spiša a Oravy
-> Spišské deti si prevzali ceny z výtvarnej súťaže
-> Deti na Orave prevzali odmeny z výtvarnej súťaže
-> Deň slovenskej poézie a prózy

-> Františka Kolkoviča
Dňa 21. mája ožila slovenská klubovňa Spolku Slovákov v Poľsku
vo Vyšných Lapšoch prednesom slovenskej poézie a prózy. Žiaci
slovenského jazyka z Krempách, Novej Belej, Jurgova, Kacvína, Nedece, či Podvlku interpretovali, pod vedením svojich učiteľov, básne i epické diela rôznych slovenských autorov. A hoci si prvé miesta odniesli len niekoľkí, zvíťazili všetci, lebo dokázali úspešne prezentovať samých seba, nadväzovať na tradície svojich predkov a zachovávať našu peknú slovenskú reč.

-> Poviedky na voľnú chvíľu
-> Z diania na Slovensku
-> Gróf Móric Beňovský, rodák z Vrbového
-> Slovenské púte do Lagiewník